Foto Gezondheid en ademhaling

Wat is gezondheid? Wat is iemand ‘zonder medische voorgeschiedenis’? Is dat hetzelfde? Het laatste wil zeggen dat deze persoon geen vastgestelde gezondheidsproblemen heeft en niet in behandeling is of was voor bepaalde aandoeningen. Dit mag zeker niet verward worden met ‘gezonde personen’.

Laten we misschien even nadenken over wat dat is, een gezond persoon. Volgens de WHO is gezondheid een staat van complete fysiek, mentale en maatschappelijk welzijn en niet enkel de afwezigheid van ziekte en/of andere lichamelijke gebreken. Gezondheid moet je in staat stellen zonder beperkingen te leven. Ik kan me vrij goed vinden in deze definitie, maar vraag me af hoeveel mensen aan die criteria voldoen en wat er gedaan wordt om ze te bereiken.

Nu kunnen we ons natuurlijk afvragen wie of wat we gebruiken als maatstaf. Wat is de ideale bloeddruk? Hoeveel keer per minuut of hoe veel per minuut ademt een gezond persoon? Wat zijn de ideale waarden die nagestreefd dienen te worden in een orthodontische behandeling? Wat is de ideale hoeveelheid ijzer in je bloed? Wat is de dichtheid van je bot? Wie is die ideale persoon of wat is de ideale groep die we gebruiken als referentie voor deze waarden?

Misschien nog een vervelendere vraag: Doen deze waarden er toe? Of zijn ze in het leven geroepen om diagnosetoestellen te verkopen en dan de bijhorende medicatie/behandeling?

Weston Price

Weston Price, een tandarts in de jaren 40 (van de vorige eeuw welteverstaan), onderzocht mensen met gaatjes in hun tanden om de oorzaak ervan te vinden, maar vond daar geen antwoord. Dus ging hij op zoek naar mensen die geen gaatjes hadden, misschien kon hij daar wel meer uit leren. Die mensen vond hij in beschavingen die nog maar amper in contact waren geweest met de ‘moderne westerse mens’. In die tijd waren er nog meer zo’n beschavingen dan nu. In Zwisterland bijvoorbeeld waren er nog dorpen die zodanig verscholen en moeilijk bereikbaar lagen tussen de bergen dat ze nog maar amper contact hadden met de buitenwereld.

Wat hadden al deze beschavingen gemeenschappelijk? Zolang ze niet in contact waren gekomen met westerse voeding vertoonde minder dan 1% van de tanden gaatjes. Van zodra ze toegang kregen tot witte bloem, geraffineerde suiker, blikvoeding en dergelijke steeg dat naar 15 tot soms 40%. Dit gebeurde reeds in de eerste generatie. De volgende generaties waren er steeds erger aan toe dan de eerste. Ook zag hij meer schuine tanden en meer andere ziektes zoals bijvoorbeeld tuberculose. Hij kon spreken met een dokter die werkte in een ziekenhuis aan een indianenreservaat en had opgemerkt dat in de laatste 20 jaar de vrouwen het ook moeilijker en moeilijker kregen om te bevallen (20 jaar is een heel korte periode voor een evolutionair foutje). Hij zag ook dat in die traditionele stammen baby’s zelden huilden, enkel als ze honger hadden of schrik voor vreemden, en dat ze minstens tot 1 jaar borstvoeding kregen zonder veel problemen. Ook zwanger worden en bevallen was makkelijk en vanzelfsprekend voor deze volkeren.

Deze mensen zouden als referentie moeten dienen voor wat gezond zijn is. Het probleem is dat ze zo goed als niet meer bestaan.

Katten en voeding

Ik ben grote fan van het onderzoek van Pottenger in de jaren 80 waarbij hij de invloed van voeding op de gezondheid van katten onderzocht. Wanneer hij katten liet leven op een dieet dat niet geschikt is voor katten, onder andere met granen, zag hij op 3 generaties tijd de gezondheid van de katten helemaal achteruit gaan. Na het overschakelen op een dieet van rauw vlees duurde het weer drie generaties vooraleer de katten er weer beter aan toe waren.

We zijn al een aantal generaties verder ondertussen sinds onze voeding er enorm op is achteruitgegaan. Ik denk dat mensen die al langer in de gezondheidszorg staan dan ik kunnen bevestigen dat het er steeds slechter en slechter aan toe gaat met de gezondheid van de mensen. We gebruiken dus mensen uit deze ‘zieke’ generaties om ons aan te spiegelen als het op gezondheid aankomt.

Professor Buteyko

Laten we het voorbeeld nemen van ademhaling. Hoe wordt onze ademhaling gemeten? Door het aantal keer per minuut we ademen, het volume dat we in- en uitademen en de hoeveelheid zuurstof in ons bloed. Dan worden die waarden vergeleken met de gemiddelde, laten we het ‘niet zieke’ persoon noemen, van de periode waarin deze studies uitgevoerd werden.

Professor Konstantin Buteyko was een Russische dokter die in de jaren 60 onderzoek deed naar de invloed van ademhaling op chronische ziektes. Hij ontwikkelde een eenvoudige methode om de kwaliteit van de ademhaling van een patient te meten en een techniek om deze te verbeteren. Hij stelde vast dat iedereen die last had van een chronische ziekte ook te veel ademde. We noemen dit nu subklinisch hyperventileren omdat het niet het typische hyperventileren is dat we allemaal kennen, maar een veel subtielere vorm die jaren kan aangehouden worden zonder dat de persoon zich er van bewust is. Wanneer hij zijn patiënten hielp hun ademhaling te verbeteren verdwenen hun lichamelijke en psychologische klachten ook. In zijn lijst van (reversibele) chronische ziekten staan onder andere asthma, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes. Professor Buteyko ging er dus van uit dat de juiste waarde voor ademhaling die was waarbij de persoon geen mentale en fysieke klachten meer had.

Weinig mensen vandaag hebben een optimale ademhaling. Om te weten of je ademhaling optimaal is kan je dit artikel eens bekijken.

Bewerkte voeding, stress en te veel eten hebben een negatief effect op je ademhaling (probeer eens rustig te ademen na een bezoek aan de McDonals, na een grote maaltijd of wanneer je opgejaagd bent). Je ademhaling heeft dan weer op verschillende manieren een invloed op je immuunsysteem. Zowel je voeding als je ademhaling hebben een invloed op de zuurtegraad of pH van je lichaam. Een optimale pH is van belang voor je immuniteit onder andere omdat deze de binding tussen antigen en antilichaam beïnvloedt. Misschien ligt het verschil tussen gezond en niet gezond dus in onze voeding, ademhaling en levensstijl, allemaal zaken die we zelf onder controle (kunnen) hebben, als we dat willen.