Introductie foto Gingivectomie

Gingivectomie is het verwijderen van tandvlees. Dit gebeurt bij ons door middel van een laser. Dit kan nodig zijn als parodontitis reeds in een vergevorderde fase zit waarbij aangetast weefsel moet verwijderd worden (zie paradontale reiniging).

Het verwijderen van tandvlees kan ook om puur esthetische redenen gedaan worden bij mensen met een teveel aan tandvlees. Dergelijk probleem wordt vaak “gummy smile” genoemd en zorgt er vaak voor dat mensen zich schamen om te lachen.

Maak een afpsraak
Behandeling

Verwijderen van aangetast of te veel tandvlees door middel van laser.

Voor wie

Bij aangetast of te veel aan tandvlees

Tijd

15 tot 60 minuten

Frequentie

Meestal eenmalig maar kan bij sommige mensen in de toekomst herhaald moeten worden