Foto Wat is een mondhygiënist?

Sinds 2019 hebben tandartsen in België er een extra hulp bij, namelijk de mondhygiënisten. Dit was dringend nodig omdat er, vooral in Vlaanderen, een tekort aan tandartsen is. 

Mondhygiënisten nemen de taak van preventie op zich om zo het werk van de tandarts te verlichten. Zij doen de halfjaarlijkse mondcontrole en indien nodig het professionele reiniging van de tanden, geven mondzorg- en voedingsadvies en kunnen in opdracht van de tandarts andere zaken doen zoals radiografieën en afdrukken nemen. Doordat zij hier meer tijd voor kunnen nemen kan er meer ingezet worden op preventie, want ondanks alle kennis over, bijvoorbeeld, het voorkomen van gaatjes en tandvleesproblemen zien we toch nog steeds een negatieve trend als het gaat om onze mondgezondheid. 

Bij Respire is ons hoofddoel preventie en hiervoor werken we samen met verschillende specialismen binnen de gezondheidszorg zoals tandartsen, osteopaten, chiropractors, diëtisten, natuurartsen, logopedisten, lactatiekundigen,… Onze mondhygiënisten worden dan ook opgeleid verder te kijken dan de tanden en de mond en kunnen ook screenen op andere gezondheidsproblemen, die vaak tot uiting komen in de mond. Zij kunnen dan doorverwijzen naar de juiste personen om de patiënt verder te helpen. 

We weten dat het vandaag soms moeilijk kan zijn om het bos door de bomen te zien als het neerkomt op gezondheidsadvies en ons doel is dan ook onze patiënten te begeleiden met een individueel, duidelijk traject. De mondhygiëniste is ook drempelverlagend voor wie de stap naar de tandarts te groot vindt.